Monday, December 15, 2014

Sa Kristohanong kinabuhi, dili tanang naghayag, nagsigaHomily
(December 16, 2014 Misa de Gallo)

Misa de Gallo na usab. Siyam ka kaadlawon nga gikahinaman sa kadaghanan. Pipila na usab ka mga body clock nga manga-usab. Inigkahuman sa siyam ka buntag, sip-on ug ubo. Sa mga batan-on, nindot ni nga higayon kay diri ka kakita ug mga natural beauty. Pipila kaha ka mga pangandoy or wishes ang matuman karong tuiga.

Salamat, Misa de Gallo, kay daghan mig pasahero (hunahuna sa mga traysikad drivers). Salamat, Misa de Gallo, daghang mamahaw karon diri sa McDo o kaha diha sa Jolibee. Lain-laing klase sa mga tawo, magkalahi ang tan-aw ug epekto sa Misa de Gallo sa ilang kinabuhi. Pero mao na kini ang atong nakasanayan. Mao ni ang gitawag nga “lifestyle faith” – atong nakasanayan nga kinabuhi sa pagtoo: Misa de Gallo tradition.

Apan sa atong Unang Pagbasa karon, ang “lifestyle faith” nga atong nadunggan lahi. Si Propeta Isaias naghisgot nga ang tinood nga pagkinabuhi sa pagtoo (lifestyle faith) mao ang pagpuyo niini daw sa pagtukaw (vigil). Believers must live every day as if the Lord is coming today! Magkinabuhi kita sa atong pagtoo sa pamaagi nga murag nagtukaw kay anytime moabot na ang Ginoo.

Mao kini ang unang kahulugan sa Misa de Gallo: nangmata kita’g kaadlawon aron magtukaw. Lami pa unta ikatulog, apan kinahanglang momata. Ug bahala’g wa’y kaligo, hilam-os lang, hala adto sa simbahan kay magtukaw alang sa pag-abot sa Ginoo.

Ang nakanindot kay matag kaadlawon, dili gayod useless ang pagtukaw: moabot ang Ginoo diha sa dagway sa pan ug sa bino ug musulod sa atong kalag ug kasingkasing…makighiusa kanato. Mao kini ang “lifestyle faith” natong mga Katoliko: we live our faith every day as is the Lord is coming today!

Kung naghunahuna ka nga si Kristo muabot sa imong kinabuhi matag adlaw diha sa Eyukaristiya, diha sa presensya sa imong isigkaingon, silingan, mga nagkinahanglan, etc., unsaon man nimo pagpuyo ang imong pagtoo? Ang Ebanghelyo karon naghatag kanato ug clue.

Not all that shine, burn

Sa Ebanghelyo, gilarawan (describe) ni Kristo si Juan nga Magbubunyag isip usa ka “lampara” o suga nga nagdilaab ug naghayag (“burning” and “shining”). Unsa man ang nauna: “burning” then “shining” or “shining” then “burning”. Maka-ingon siguro ka nga pareho ra man na, Father.
Kung ang gipasabot lamang usa ka kahoy nga nagsiga unya naghayag, pareho lang. Apan kung ang gipasabot ang atong kinabuhi sa pagtoo or lifestyle faith, adunay kalahian: sa espirituhanong kinabuhi, dili tanang naghayag, nagsiga (not all that shine, burn). Sumala pa ni San Bernardo:

“John was a burning and shining light. It does not say, shining and burning, because the brightness of John sprang from his fervour, not his fervour from his brightness. For there are some who do not shine because they burn, but rather burn in order that they may shine.” But there are those who shine yet do not burn… they “do not burn with the spirit of charity, but with the love of vanity”.

Ingon ni San Bernardo, adunay mga tawo nga nagpuyo sa pagtoo nga nagpasikat lang (shining) apan wala nagdilaab (burning). Mamahimong aktibo kaayo diha sa mga kalihukan sa Simbahan ug nakita sa tanan ang ilang gipamuhat o achievement. Apan kung tan-awon nato ang sulod, walay kainit, walay nagdilaab.

There are Christians who may be shining but not burning in their spiritual life. But Christ tells us today to be like John who is a “burning and shining lamp”. Jesus is telling us to “burn first with the zeal and love of God” before we can “shine as examples to others”.

Unahon usa nato ang pagdilaab diha sa gugma sa Ginoo: kining sakripisyo nga atong gihimo sa pagmata ug sayo aron pagsimba, kung ato kining gihimo tungod sa gugma sa Diyos, sa ato pa NAGDILAAB KITA SA GUGMA SA GINOO. Apan kung gihimo lamang nato kini tungod sa tradisyon, nakasanayan na, o kaha kay nagsimba pud ang crush, murag NAGHAYAG KITA APAN WALA NAGSIGA.

Unsay mahitabo kung “naghayag” lamang apan wala “nagsiga”? If we only “shine” out of vanity, but we are not “burning” inside with God’s love, we get burned out. Muabot ang higayon nga mawad-an kita’g kadasig sa pagbuhat ug maayo, sa pag-alagad sa katilingban o kaha sa pagtagad sa mga nanginahanglan.

Mahisama kita sa mga “Christmas lights” nga naghayag apan walay tinood nga pagdilaab sa sulod. Christmas lights just shine, but they don’t burn inside. Nindot lamang tan-awon sa mga mata apan walay hustong kainit nga makapadilaab.

Ang tinood nga kristiyano sama kang Juan. This is the lifestyle faith of every Christian: “We must burn first with the love of God; then, we shine as good examples to others”. May the Blessed Virgin Mary help us so we keep on “burning” and “shining” in our lifestyle faith. Amen.

No comments:

"Sacerdotes, 'consagrados en la Verdad'"

Estar inmersos en la Verdad, en Cristo, de este proceso forma parte
la oración, en la que nos ejercitamos en la amistad con Él y aprendemos a
conocerle: su forma de ser, de pensar, de actuar. Rezar es un caminar en
comunión personal con Cristo, exponiendo ante Él nuestra vida cotidiana,
nuestros logros y nuestros fracasos, nuestras fatigas y nuestras alegrías -es un
simple presentarnos a nosotros mismos ante Él. Pero para que esto no se
convierta en un autocontemplarse, es importante que aprendamos continuamente a
rezar rezando con la Iglesia.